Route Info

Algemeen
Op de routes van MTB Zuid-Veluwe worden routebordjes gebruikt om de richting aan te geven of om locaties aan te geven waar extra aandacht nodig is. Denk hierbij aan een steile afdaling, jumps of een drop-off. Het kan ook zijn dat een pad met andere recreanten wordt gedeeld. Hieronder volgt een overzicht van de gebruikte bordjes.

Bordjes
Richting van de route, de punt van de driehoek geeft de te volgen richting aan.