Informatie

Stichting MTB Zuid-Veluwe is een non-profit organisatie met de volgende doelstellingen:

 • Het ondersteunen en promoten van de mountainbikesport
 • Het ondersteunen en promoten van terrein beherende organisaties, natuurbeschermingsorganisaties en terreineigenaren die op hun terreinen ruimte beiden aan de mountainbikesport
 • Het (doen) beoefenen, alsmede het bevorderen van de mountainbikesport, in al zijn verschijningsvormen
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 personen en is als volgt gestructureerd:

Het beleid van de Stichting richt zich voor de huidige periode (01-01-2020 t/m 31-12-2022) op de volgende zaken:

 • Onderhouden van de reeds aangelegde mountainbikesroutes in het gebied Zuid-Veluwe
 • Aanvragen van vergunningen/goedkeuringen voor de aanleg en/of aanpassing van routes in het gebied Zuid-Veluwe
 • Aanleggen van nieuwe mountainbikeroutes in het gebied Zuid-Veluwe
 • Het leggen van verbindingen met andere (bestaande of nieuw aan te leggen) mountainbikeroutes in de regio
 • Het organiseren van zgn. klus-activiteiten waarin vrijwilligers worden gevraagd om onder begeleiding werkzaamheden te verrichten
 • Het verder uitbouwen van de groep vrijwilligers die de routes helpen aanleggen en onderhouden
 • Het (in natura) ondersteunen van de vrijwilligers tijdens de werkzaamheden door het verstrekken van materialen en gereedschappen

Voor verdere informatie zoals Missie, Visie en beleid ten aanzien van beloningen verwijzen wij naar het beleidsplan: